paragraf

Informacja o unieważnieniu postępowania

Poniżej zamieszczamy protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o zapytanie ofertowe na zadanie pn. Zakup i dostawa środków do pielęgnacji i higieny ciała na potrzeby projektu pt. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Łubianka”.

Informacj o unieważnieniu postępowania