magnesy-1

Dni Rodzicielstwa Zastępczego

W maju i czerwcu przypadają kujawsko-pomorskie obchody Dni Rodzicielstwa Zastępczego. Szczegóły tej akcji – na grafikach, zamieszczonych poniżej.