linia

Profesjonalne wsparcie w problemach

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego prowadzi:

Jeśli przechodzisz kryzys emocjonalny, często towarzyszy Ci stres, zniechęcenie, przerastają Cię trudne sytuację i problemy, odczuwasz brak poczucia akceptacji, utraciłeś bliską osobę, jesteś ofiarą przemocy w Centrum Wsparcia  udzielana jest całodobowa pomoc osobom znajdujacym się w stanie kryzysu psychicznego poprzez telefon, czat i email.

Centrum Wsparcia działa 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Celem „Centrum wsparcia” jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym. 

Dla osób w kryzysie psychicznym dyżurują psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji. Pomagają również w znalezieniu odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju, w których można otrzymać bezpośrednią pomoc.W wyznaczonych godzinach w Centrum Wsparcia pełnią dyżury także specjaliści: lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz pracownicy socjalni. Informacje na temat dyżurów dostępne są na stronie www.liniawsparcia.pl.