paragraf

Informacja z otwarcia kopert

Poniżej zamieszczamy informację z otwarcia kopert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubiance. Szczegóły w załączniku.

Informacja z otwarcia kopert