rodzina500

Termin wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ w październiku 2019 roku

W miesiącu październiku 2019r. wypłata świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” nastąpi w następujących terminach:

  • 10.10.2019r. – osoby, których nazwiska zaczynają się od litery A do Ł – przelewy oraz wypłata gotówkowa w Banku Spółdzielczym o/Łubianka od godz 11.30
  • 11.10.2019r – osoby, których nazwiska zaczynają się od litery M do Ż – przelewy oraz wypłata gotówkowa w Banku Spółdzielczym o/Łubianka od godz 11.30