rodzina500

Wypłata świadczeń wychowawczych 500+ w maju 2019 roku

W środę 15 maja 2019 r. rozpoczęła się wypłata świadczenia wychowawczego 500+ w formie gotówki i przelewu bankowego. Gotówka jest wypłacana w Banku Spółdzielczym w Łubiance.