rodzina500

Termin wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Miesiąc czerwiec 2018 r.

21.06.2018 r. – przelewy i gotówka w Banku Spółdzielczym O/Łubianka w godzinach 11.00 – 16.00

25.06.2018 r. – przelewy i gotówka świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Banku Spółdzielczym O/Łubianka w godzinach 11.00 – 16.00